Ny Bestyrelse i AIF Bordtennis

Bertil Thøfner, 1. maj 2014

Ved Generalforsamlingen d. 29. april 2014 fik AIF Bordtennisklub sammensat en næsten helt ny Bestyrelse. Formand Bertil Thøfner og kasserer Inge May Baltzer valgte efter 6 års indsats at fratræde deres tillidshverv og give plads til nye kræfter, der brænder for det frivillige foreningsarbejde.
Til stor glæde lykkedes det at få sammensat en ny bestyrelse til at føre traditionsklubben videre.
Ny formand blev Magnus Jørgensen uden modkandidat. Ny kasserer blev Trine P. Jørgensen uden modkandidat. Endvidere valgte Morten L. Petersen at stoppe som medlem. Nye Bestyrelsesmedlemmer blev Leon Thomsen og Michael Halling. Som supplianter valgtes Mikki Mihalovic og Svend- Åge Simonsen.
Jeg vil gerne som tidligere Bestyrelsesfomand takke mine kolleger for godt og udviklende samarbejde. Samtidig kan vi med oprejst pande se tilbage på 6 år hvor klubben har været i gunstig udvikling på flere parametre – herunder økonomisk. Slutteligt vil jeg ønske den nye Bestyrelse held og lykke med at drive klubben videre i positiv retning. Vi ses jo stadig nede i lokalerne på Brøndagerskolen. God sommer:)