Generalforsamling i AIF Bordtennis 2014

Bertil Thøfner, 9. april 2014
AIF Bordtennis afholder Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 29. april kl. 19.30 i klubben.
Indkaldelse er annonceret i Albertslund Posten og der er hængt indbydelse op i klubben.
Vi håber på stort fremmøde, da der skal vælges 3 nye Bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen er åben for alle med taleret. Medlemmer der er fyldt 15 år og ikke er i kontingent restance har stemmeret.
Velmødt.