Mangel på varme i kælder

AIF bordtennis har ansøgt kommune om forbedring af varmeanlæg i kælderen..
Problemet er, at Albertslund Kommune har lavet en spareløsning, så man
IKKE kan opvarme kælderen separat, hvilket er meget uheldig for AIF bordtennis.